Lägg till bokmärken i Safari på iPad

Apples mobiloperativsystem iOS får ofta mycket beröm för sin användarvänlighet. Ofta är det också välförtjänt. Systemet är lätt att använda och symbolspråket tydligt. Det är helt enkelt svårt att ställa till det för sig.

Det finns dock ett program, där jag upprepade gånger har gjort samma fel när jag försöker utföra en viss uppgift. Jag trycker fel – och jag hamnar fel. Kanske ligger det hos mig, men det kan också vara fler är jag som upplever denna logiska lucka.

Programmet jag talar om är webbläsaren Safari för iPad. Funktionen att bokmärka en hemsida. Det här är historien om hur jag – efter mycket möda – lyckades med det konststycket.

Förväxling mellan symboler

Gränssnittet i Safari är väldigt enkelt. Det består i princip av vyn för hemsidan, tillsammans med ett verktygsfält. Detta fält består av navigeringspilar, adressfält, en delningsikon, en bokmärkesikon, en ikon för iCloud och ett plustecken.

safari-toolbar

Verktygsfältet i Safari på iPad består av navigeringspilar, delningsikon, adressfält, ikoner för bokmärken och iCloud, samt ett plustecken.

Varje gång jag vill spara ett nytt bokmärke har jag, utan att tänka närmare på det, klickat på bokmärkesikonen. Och visst är jag något på spåren, för ikonen öppnar en ruta med mina sparade bokmärken.

safari-bookmarks

Den enda ikonen  jag associerar till bokmärken öppnar en lista på redan befintliga, men ger mig ingen möjlighet att lägga till nya.

Jag hittar ingen funktion för att lägga till ett nytt, men väl en knapp med texten Ändra (eller Edit på engelska). Att lägga till är väl en form av ändring? Eftersom jag inte ser några andra alternativ, så provar jag den. Tyvärr kan jag bara ta bort eller byta plats på mina gamla bokmärken.

Jag är inne i en återvändsgränd och måste börja om. Hur är det med plustecknet då? Att lägga till är väl en form av ändring? Eftersom jag inte ser några andra alternativ, provar jag att trycka på det – och öppnar en ny flik. Det känns logiskt, men jag blir ändå besviken.

Tillslut testar jag delningsknappen.

Delningsknappens olika funktioner

Knappen för att dela saker är numera en central del i våra appar. I RSS-läsare, e-postklienter och dokumenthanterare förväntas man dela texter och en sådan funktion finns alltid närvarande. Ett sidospår är att jag läste en intressant artikel om vår oförmåga att hitta en gemensam symbol för delning. Ibland är det en pil uppåt (iOS7), eller några sammanhängande noder (Android), eller en utsträckt hand (äldre versioner av Windows).

Delningsikonen ser ofta olika ut

Delningsikonen ser ofta olika ut beroende på vilket system man använder. En intressant artikel om detta (varifrån jag också har lånat delar av denna bild) hittar du här.

Men det är inte bara utseendet som varierar. Även knappens funktionalitet kan tolkas olika. Att bokmärka är ett sådant exempel.

För mig är att spara ett bokmärke inte att dela någonting. Även om man kan dela bokmärken så har jag fortfarande symboliken med fysiska böcker färskt i minne. Där är bokmärken som någonting väldigt privat. Jag plockar sällan upp en bok, som har ett bokmärke och kollar vad personen håller på att läsa just nu. En bok med ett bokmärke betyder ”upptagen” i min värld.

Jag vet att min referens är väldigt analog, men det är därifrån ordet bokmärke kommer – och också därifrån jag hämtar mitt användarbeteende. Därför blev jag lite förvånad när jag hittar funktionen för att lägga till ett bokmärke under delningsknappen.

bookmarkIkonerna för att lägga till ett bokmärke och visa sina tidigare är dessutom identiska. Detta gör det än mer förvirrande för användaren.

Jag är nöjd över at jag lyckats lägga till ett bokmärke. Men också orolig. Då jag har gjort samma misstag förut känner jag på mig att jag kommer att trycka runt på måfå i Safaris verktygsfält fler gånger. Tur att jag kan återvända hit för att se hur jag gjorde.

Jag skulle kunna tänka mig en liten rockad bland ikonerna. Ett förslag är att flytta ut knappen för lägg till bokmärke till verktygsfältet, alternativt att lägga till funktionaliteten under den vanliga knappen för bokmärken.