Röda eller gröna knappar?

Grönt är skönt!

En vanlig teori är att gröna knappar är att föredra framför röda, om man vill locka till klick. Ofta tenderar vi att dra paralleller till trafikljus och tänka att grönt betyder ”kör”, medan rött betyder ”stanna”. Därför ska man ha en stor grön knapp som säger ”här kan du trycka, var inte rädd”.

Detta har dock visat sig vara fel. En röd knapp har större chans att generera fler klick än en grön. Vi ska kolla på vad det kan bero på.

Grönt eller rött – en färgsymbolik

Olika färger väcker olika känslor och symboliserar olika saker hos oss människor. Detta kallas för färgsymbolik och beror delvis på vilken del i världen man befinner sig i, men kan också vara kopplat till religion eller estetiska tankegångar. Det är vanligt att vi ställer grönt och rött i motvikt till varandra. Grönt associerar vi till stabilitet och harmoni. Det används ofta för att visa att någonting är bra, eller OK. Rönt kopplas vanligen till varningar, blod och krig. Det bör dock påpekas att färgen kan ge positiva associationer – i Indien symboliserar det till exempel lycka.

A/B-testning av knappar

Flera tester (exempelvis detta) har gjorts där man vill testa om röda eller gröna knappar är effektivast. Ofta har man byggt två likadana sidor (eller formulär) med den enda skillnaden att den ena har en röd knapp, medan den andra har en grön. Med trafikljusen i bakhuvudet har teorin varit att den gröna knappen ska generera fler klick. Tester har visat ett motsatt resultat.

Men varför är det så?

red-green@2x

Det har visat sig att röda knappar har högre konverteringsgrad än gröna

Det handlar om kontraster

Min teori till varför en röd knapp funkar bättre är helt enkelt för att den sticker ut mer. Det handlar helt enkelt om kontraster. När vi ser en röd knapp tänker vi inte automatiskt på blod och krig, utan vi befinner oss helt enkelt i en miljö där vår enda (eller en av väldigt få) interaktionsaktivitet är att trycka på saker. Därför tänker vi helt enkelt att det är en knapp som vi kan trycka på. Den röda färgen har bara väckt vår uppmärksamhet lite snabbare.

Däremot tror jag att trafikljustänket fortfarande är aktuellt. En röd knapp är troligtvis inte lika effektiv om den placeras bredvid en grön.