ihopblandning av ikoner på iOS7

– ”Apples produkter är så himla användarvänliga. Till och med en treåring kan använda dem!”

Så brukar det låta ibland. Därför är det med viss oro för min egen intelligens som jag postar ännu ett blogginlägg om saker jag upplever som problem i iOS7. Är det mig det är fel på? Kanske!

Det handlar om två ikoner, Phone och Messages. Trots alla appar en smartphone kan erbjuda är dessa två några av de mest använda på min telefon. Därför har jag placerat de i dockan på telefonens hemskärm, bredvid varandra.

ihopblanding av ikoner

Apparna för telefon och meddelande är relativt lika på iOS7. Detta har ledit till en ihopblandning av ikoner för mig.

Då slår det mig – de ser ganska lika ut. Visst är symbolerna helt olika och egentligen helt otvetydiga. Men när jag har lite bråttom och ska välja någon av apparna händer det att jag trycker fel.

Anledningen till denna ihopblandning av ikoner beror antagligen på att färgen är identisk. Detta visar att symboler inte är allt, utan att helheten gör att vi skiljer ikonerna åt. Intrycket förstärks också av övriga ikoner i dockan. Då de är väsentligt olika (även från varandra) skapas intrycket av att de två gröna ikonerna är mer lika än vad de är.

Att man har valt att göra de båda gröna kan dock vara logiskt i den mening att de båda är appar som används i kommunikation. Det är ett sätt att visa att de hör ihop. Men när de placeras bredvid varandra leder det till en ihopblandning av ikoner, vilket försvårar användandet.