Att dela upp en adminpanel

När man ska designa en adminpanel finns det många riktlinjer att följa. Man talar om  designregler för att minska användarens kognitiva belastning och därigenom öka läs– och användarbarheten. I denna rapport finns flera bra regler, bland annat en en grundregel för hur man ska strukturera innehåll efter hur viktigt det är.

Fyra kvadranter

En adminpanel kan delas upp i fyra kvadranter.

En adminpanel kan delas upp i fyra kvadranter.

En adminpanel kan delas upp i fyra kvadranter. Vi har en förmåga att noteras sådant i den första kvadranten tidigt, samtidigt som innehåll i den tredje kvadranten får minst av vår uppmärksamhet. Det innebär att grundläggande och viktiga funktioner placeras längst uppe till vänster, medan det mindre viktiga hamnar längst nere till höger.

Låt oss ta WordPress som exempel.

WordPress adminpanel – ett exempel

Denna blogg är skapad i WordPress. Därför kändes det både intressant och nära till hands att kolla på denna adminpanel och se hur den har strukturerats upp. Kan vi hitta de fyra kvadranterna här?

wp-admin

I WordPress adminpanel finns de viktigaste funktionerna i den första kvadranten. Den tredje innehåller versionsnummer och ett nyhetsflöde.

I WordPress adminpanel finns de viktigaste funktionerna längst uppe till vänster. Hit går vi om vi vill skapa och redigera innehåll, eller besöka vår hemsida. Längst ner till höger finns sådant som är mindre viktigt. Här hittar vi versionsnumret, samt en nyhetsflöde från WordPress-communityn.

Men hur är det med kvadrant nummer två och tre? Spelar det någon roll var vi placerar saker här – eller är de helt enkelt neutrala, som  figuren antyder? Min teori är att man fortfarande inte kan placera ut saker hur som helst, enbart för att de inte har någon särskild vikt. Mycket av vårt användarbeteende bygger också på igenkänning. Därför kan användaren förvänta sig att vissa saker finns på särskilda platser.

Ta funktionen för Min Profil/Logga ut som exempel. Det vanligaste är att en sådan knapp (eller funktion) placeras längst uppe till höger. Även om detta ligger i en neutral kvadrant, tror jag inte att det skulle bli lika bra att placera den längst nere till vänster.

Med det sagt är det ingen dum idé att kolla på andra när man designar sin adminpanel. Genom att hitta idéer från bra adminpaneler kommer du troligen också ha anammat flera designprinciper, även om du inte vet om det.