Ingen vill dela din sida

En relativt vanlig företeelse på webbplatser är dela-knappar.

– ”Dela den här sidan!”
– ”Varför det?!”

Det är en bra fråga. När jag bygger webbsidor händer det ofta att klienten önskar att hemsidan ”går att dela”. Man tänker sig ofta att det är så social media fungerar – med dela-knappar kommer personer automatiskt att dela ens hemsida.

Detta inlägg är ingen föreläsning i social media, det lämnar jag till de som kan det bättre. Däremot finns det ett användarperspektiv på detta som är ganska intressant. Jag rekommenderar att man läser inlägget Why I’m done with Social Media Buttons av Sam Solomon.

Det är nämligen inte alls säkert att dela-knapparna gör att vi delar mer. Istället finns det mycket som tyder på att några sociala ikoner inte alls hjälper. Istället använder vi det gamla knepet att kopiera och klistra in, när vi tycker något är tillräckligt intressant för att spridas vidare. Dessutom vill vi ha kontroll på det vi inte delar, istället för att skicka ut en förprogrammerad tweet om någon hemsida vi besöker.

Sam Solomon påpekar också i sitt inlägg att dela-knappar är dåligt ur användarsynpunkt, eftersom de utgör ett störningsmoment och riskerar att ta fokus från innehållet.

Ur egen erfarenhet skulle jag säga att det också är dåligt för användarupplevelsen eftersom dela-knappar kan upplevas tiggande. Hemsidan du besöker ber oss om en tjänst, vilket inte syftet med vårt besök. Som användare är vi ute efter något speciellt, till exempel att hitta information. Då har vi varken tid eller lust att utföra PR-tjänster åt hemsidans skapare.