SVT flyttar samhällsinformationen till appen

Det är allt mer sällan jag tittar på tablå-TV. På den tiden det skedde mer frekvent kunde man ibland skåda hur SVT rullade ut samhällsinformation i bildrutan. Som aktör inom public service har man givetvis ett ansvar gentemot folket, vilket då kunde bestå av textmeddelande som rullade förbi i överkanten på TVn. Oftast handlade det om någon form av gaslarm  eller brand, som gjorde det hälsofarligt att vistas utomhus.

Nu sker mycket av TV-tittandet via min iPad – och främst SVT Play. Häromdagen upptäckte jag att man nu hade börjat använda appen till att skicka ut samhällsinformation med. Detta är ett bra tilltag då deras appar når en bred publik.

SVT Play

SVT har skickar samhällsinformation via deras app. Ett bra tilltag då de når en bred publik, men också då dessa meddelanden är tydligare än rullande text på TVn.

Meddelandet publiceras i själva app-vyn, alltså inte under tiden man tittar på något program. Detta gör det enklare för användarna. Dels är meddelandet stillastående, vilket är lättare att läsa än en rullande text – och dels fanns ingen rörlig bild i bakgrunden som stal fokus från meddelandet.