Gestaltningslagarna på webben – Erfarenhetens lag

Gestaltpsykologin är en inriktning inom psykologin, som handlar om att vår hjärna formar en helhet utifrån de fragment vi ser eller upplever. Det man försöker göra är att förklara vår förmåga att upprätthålla meningsfulla uppfattningar och utvinna information, ur en tillvaro som är relativt kaotisk.

Som stöd för praktiska tillämpningar har ett antal lagar formats. Dessa brukar man kalla för gestaltlagarna och flera återfinns i digitala gränssnitt. Vissa av dem kanske vi tillämpar på ren intuition. Det känns helt enkelt rätt att gruppera liknande objekt bredvid varandra, eller att låta knappar av samma typ också ha samma färg.

Mycket av det man ser på hemsidor och i appar går att härleda till gestaltpsykologins olika lagar. I kommande inlägg kommer jag att titta närmare på några av dessa.

Erfarenhetens lag

Erfarenhetens lag (Law of Past Experience på engelska) handlar om att vi har en förmåga att känna igen det vi ser framför oss, baserat på tidigare erfarenheter.

Ett vanligt exempel på erfarenhetens lag är när vi läser något som är felstavat. Eftersom vi känner igen ordet från tidigare sammanhang brukar vi kunna läsa vidare och förstå innebörden av det som skrevs, trots att det inte var korrekt skrivet. Det kan till och med vara så att det felstavade ordet av ren slump är ett annat ord. Även då brukar vi förstå innebörden, helt enkelt för att vi har sett liknande saker förut.

Exempel på webben

På webben kan användandet av ikoner härledas till erfarenhetens lag. Många ikoner bygger på att vi känner igen dem (eller varianter av dem) och utifrån vår tidigare erfarenheter, förstår vad de betyder.

Värt att notera är att ju allmännare en ikon är, desto abstraktare verkar den kunna vara. Här följer två exempel på ikoner som är vanliga både på webben och i appar.

Exempel på ikoner som fungerar tack vare erfarenhetens lag

Två vanliga ikoner som är väldigt abstrakta. De fungerar då vi känner igen dem sedan tidigare.

De flesta kopplar ikonerna till en meny och en delningsfunktion. Detta trots att ikonerna är väldigt abstrakt utformade. Anledningen till att de fungerar är delvis på grund av användarens tidigare erfarenheter.

Dock ska man inte använda erfarenhetens lag som ursäkt till att göra något svårförståeligt. Det är bättre att göra något som användarna intuitivt förstår. Erfarenhetens lag kan faktiskt ställas i motvikt till andra gestaltlagar. Flera andra lagar handlar istället om vår förmåga att tolka saker från mönster, utan tidigare erfarenhet.