Gestaltningslagar på webben – Närhetslagen

Gestaltpsykologin är en inriktning inom psykologin som handlar om att vår hjärna formar en helhet utifrån de fragment vi ser eller upplever. Som stöd för praktiska tillämpningar har ett antal lagar formats. En av dessa är närhetslagen.

Närhetslagen

Närhetslagen (Law of Proximity på engelska) går ut på att objekt först och främst grupperas efter närhet. De som ligger närmare varandra tolkar vi som sammanhörande. Att dela in objekt i mindre grupper gör det lättare för vår hjärna att bearbeta och tolka det vi upplever.

Detta är en stor del i interaktionsdesign, kanske så självklar att begreppen glöms bort. Även om man inte främst tänker gestaltpsykologi när man designar ett gränssnitt, är idén att gruppera liknande saker väldigt självklar. Mycket av designen kan ofta härledas till närhetslagen.

Exempel

Låt oss ta ett vanligt kontaktformulär som exempel. Vanligtvis består det av inmatningsfält med tillhörande etiketter. Det är just placeringen av fälten och etiketter som visar hur de hör ihop och förklarar för användaren vad som ska skrivas i vilket fält.

proximity-form

Placering av inmatningsfält och etiketter visar hur de hör ihop. Detta är ett exempel på närhetslagen.

I det vänstra formuläret är det mycket svårare att se vad som ska skrivas i respektive fält. Enligt närhetslagen grupperar vi etiketter och inmatningsfält efter närhet. Detta gör att vi förstår vad som ska skrivas i respektive fält. När en etikett har lika stort avstånd till två inmatningsfält blir det svårare för vår hjärna att gruppera föremålen.