Gestaltningslagar på webben – Den goda kurvans lag

Gestaltpsykologin är en inriktning inom psykologin som handlar om att vår hjärna formar en helhet utifrån de fragment vi ser eller upplever. Som stöd för praktiska tillämpningar har ett antal lagar formats. En av dessa är den goda kurvans lag.

Den goda kurvans lag

Den goda kurvans lag (law of good continuation på engelska) säger att föremål som är arrangerade längs en linje, eller en kurva, tolkas som sammanhörande. Denna lag hjälper oss att förstå samband mellan figurer, som grafer och diagram. Men även textstycken, med orden placerade längs en vågrät linje, går att härleda till den goda kurvans lag.

Exempel på webben

Många sajter använder breadcrumbs för att hälpa besökaren att orientera sig. Uppställningen av dessa är ett exempel på den goda kurvans lag. Länkarna är strukturerade längs en tydlig vågrät linje, vilket gör att vi förstår att de är av samma typ.

breadcrumbs

Breadcrumbs är ett exempel på den goda kurvans lag i praktiken.

Bra webbformulär brukar ofta tala om för besökaren hur hela processen för att fylla i ser ut. Det kan handla om att man illustrerar hur många steg man behöver gå igenom – och vilket man befinner sig på.

Jobbsektionen Swedish Startup Space är ett sådant exempel. När en arbetsgivare ska publicera en jobbannons får man en bra översikt över hur många steg det krävs för att fylla i formuläret. Att vi förstår att rubrikerna Create Ad, Preview och Publish hör ihop är exempel på den goda kurvans lag.

Swedish Startup Space

Att vi förstår att rubrikerna Create Ad, Preview och Publish hör ihop är exempel på den goda kurvans lag. (klicka på bilden för att förstora)