Gestaltningslagar på webben – Slutenhetslagen

Gestaltpsykologin är en inriktning inom psykologin som handlar om att vår hjärna formar en helhet utifrån de fragment vi ser eller upplever. Som stöd för praktiska tillämpningar har ett antal lagar formats. En av dessa är slutenhetslagen.

Slutenhetslagen

Slutenhetslagen ( law of closure på engelska ) handlar om att vår hjärna kan fylla i luckor i en bild för att bilda en helhet.

Enligt slutenhetslagen ser vi en triangel, trots att figuren egentligen inte finns.

Enligt slutenhetslagen ser vi en triangel, trots att figuren egentligen inte finns.

I exemplet ovan ser vi en triangel, trots att figuren egentligen inte finns.

Exempel

Vanliga exempel på slutenhetslagen brukar handla om design med så kallad negative space, alltså att man låter den tomma ytan utgöra (hela, eller en del av) figuren. Triangeln ovan är ett sådant exempel. Logotypen för WWF brukar vara ett sådant exempel.

Generellt kan sägas att när vår hjärna ”ritar färdigt”, eller vi kan ”se bakom” någonting på en sajt är det exempel på slutenhetslagen. När vi möts av popupfönster kan vi ändå ofta ”se” vad som är bakom eftersom hjärnan fyller ut det tomma området.