The Trunk Test

Personen i baggageutrymmet är redo för The Trunk Test. Bilden är hämtad från spelet GTA 5 och rättigheter tillhör med all sannolikhet Rockstar Games.

Personen i baggageutrymmet är redo för The Trunk Test. Bilden är hämtad från spelet GTA 5 och rättigheter tillhör med all sannolikhet Rockstar Games.

Just nu läser jag boken Don’t Make Me Think av Steve Krug (den finns både som e-bok och pocket).  Boken är en bra grundkurs i användbarhet på webben, med många konkreta tips.

Ett tips beskriver hur man kan testa placering och utformning av grundläggande element på en hemsida, till exempel meny, logotyp och sökruta.

Krug menar att man ska hålla sig till designkonventioner i så stor utsträckning som möjligt. Detta eftersom besökaren är van vid ett visst upplägg och har då lättare att hitta på din hemsida.

En grundregel är att om du ska bryta en designkonvention för något (till exempel utformningen på en sökruta) ska du enbart göra det om du har en bättre lösning än den nuvarnade. I annat fall är det bättre att hålla sig till beprövade och fungerande knep.

The Trunk Test

För att testa utformningen på hemsidans grundläggande element har Steve Krug utformat något han kallar för The Trunk Test.

Ordet ”trunk” är engelska för baklucka och scenariot för testet är något brutalt. Tänk dig att du blir kidnappad. Du brottas ner, tvingas på en ögonbindel och kastas in i bagageutrymmet på en bil. Du känner att bilen rör sig. Ni åker någonstans, utan att du vet vart.

Plötsligt stannar bilen, bakluckan öppnas och du släpas up ur bagageutrymmet. När någon tar av dig ögonbindeln upptäcker du att du befinner dig mitt i en hemsida.

Nu kryddade jag upplägget något eftersom jag har tittat för mycket på Maffiabröder, men premissen är att du befinner dig någonstans på en hemsida och ska kunna svara på följande frågor:

1. Vilken hemsida (sajt) befinner jag mig på?
Hemsidan representeras ofta av en logotyp i det övre vänstra hörnet. Är den tillräckligt tydlig?

2. Vilken sida befinner jag mig på?
Alltså, vad är den aktuella sidans titel?

3. Vilka är hemsidans huvudsakliga delar?
Hemsidans grundläggande struktur (till exempel produkter i en webbshop) ska vara representerad av en tydlig huvudmeny. Går den att hitta?

4. Vart kan jag navigera på den här nivån?
Går det att hitta någon lokal meny (till exempel en kategorispecifik undermeny)?

5. Var i sajtens struktur befinner jag mig?
Finns det någon indikator i menyn på vilken av sidorna jag befinner mig på?

6. Hur gör jag för att söka på sajten?
Går sökrutan att hitta?

Utförande

Syftet är att testa struktur och upplägg. Vi vill alltså inte fokusera på detaljer här. Det man gör för att utföra testet är att skriva ut en skärmdump av hemsidan på ett papper. Sedan håller man det framför sig, med armarna utsträckta. Detta gör att vi inte kan se detaljer (det går också bra att kisa med ögonen).

Om man sedan kan svara på frågorna ovan är testet avklarat.

Varför ska man göra det?

Fördelen är att man ser att hemsidan bygger på en logisk struktur, som många användare känner igen. Detta gör att mindre tid spenderas på att ”skanna av” innehållet och man kan börja agera direkt.

I takt med att vi delar mer innehåll med varandra är det också viktigt att hemsidor har en bärande struktur, även på undersidor.

Enskilda artiklar och produkter kan vara det första en besökare ser av en hemsida. Dock är det troligare att besökaren har fått en länk via Facebook, än blivit kidnappad av gansters.