Minska överflödiga etiketter

Mycket av den text vi läser på webben är överflödig. Inte nödvändigtvis informationen i sig, utan snarare hur den skrivs ut. Man tenderar att använda för långa stycken och för många ord, när man ska tala om någonting för besökaren.

Mycket av den överflödiga informationen upplevs som brus för besökaren. Extra ord som egentligen inte har något syfte.

En ”regel” som UI-experten Steve Krug har myntat är som följer:

”Gör dig av med hälften av alla ord på en sida. Gör dig sedan av med hälften av de ord som blir kvar.”

Brusreducering av text kan enklast göras i sajtens olika paragrafer. Men jag tänkte kolla på en annan viktig del – navigeringen. I Smashing Magazines artikelsamling Navigation & Interaction tar man lärdom av Stroopeffekten för att förkorta navigeringsettiketter.

Stroopeffekten

Du känner säkert igen Stroopeffekten. Den beskriver den konflikt i hjärnan som uppstår när du läser upp ett ord som beskriver en färg, men där ordet är skrivet i en annan färg; blå, röd, grön, osv.

När vi läser orden snabbt blir det svårare för hjärnan att säga vilken färg ordet är skrivet i.

Att ordet är skrivet i en färg utgör ett brus för användaren. Man kan säga att vi har lässvårigheter, men där svårigheten är att inte läsa vissa ord (eller information).

Minska överflödiga etiketter

Vad man därför föreslår är att ta bort så många extraord som möjligt ur navigeringsettiketterna.

Tänk dig till exempel att du besöker en webbshop. Du möts där av menyalternativet ”Våra produkter”. Ordet ”våra” fyller egentligen inget syfte utan utgör ett brus för besökaren. Nyckelordet i menyalternativet är ju ”produkter”.

Här följer några exempel på brusreducering av överflödiga etiketter.

navigation

Vissa tycker att det ser trevligt ut med en ”pratigare” hemsida – i synnerhet när det kommer till formulär och menyer. Men sett ur perspektivet att vi vill minska användarens upplevelse av brus är det nedre alternativet bättre.

Menyalternativen är tydliga, trots att de bara består av ett ord vardera.