”Vad använder du den där till?”

En snus dosa, eller en kapsylöppnare?

En snus dosa, eller en kapsylöppnare?

När man planerar inför en ny produkt (tjänst, sajt, etc.) brukar man utgå från en rad frågor att ställa (potentiella) användare. Syftet med dessa intervjuer är att skapa sig en grundläggande bild av användarnas behov och önskemål.

Frågor kan till exempel vara ”vilka saker skulle du brukar göra först här, och varför?” eller ”vilka delar upplever du som slöseri med din tid?” och så vidare.

En fråga som låter väldigt banal, men som är väldigt viktig är:

Vad använder du [produkten, tjänsten, etc.] till?

Min gamla tekniklärare i högstadiet sa till mig att ”människor är nyfikna och lata”, och att det var grunden till all innovation i vårt samhälle. Jag är ofta beredd att hålla med i den beskrivningen. Vad som också ofta är sant är att alla människor är innovatörer. Hela tiden uppfinner vi lösningar till våra vardagsproblem.

En snusdosa är inte bara en snusdosa, utan också en kapsylöppnare. En tjock gammal bok är oftare ett stöd till en projektor, än ett uppslagsverk.

De produkter som byggs är ofta verktyg av något slag. Även en hemsida är en typ av verktyg, med funktionen att ge besökaren svar på vissa frågor (exempelvis).

Därför är det väldigt viktigt att ta reda på hur personer använder en produkt och inte bara utgå från att alla gör som det från början var tänkt.

Alla har vi väl försökt hamra in en skruv någon gång?