Anpassa designen till kulturen

När man gör det förberedande arbetet i ett projekt kommer man för eller senare stöta på användarna (om man jobbar användarcentrerat). Vi lär känna vilka de är, hur de tänker och jobbar.

Det talas om att det man bygger ska vara anpassat till kulturen. Men vad betyder det?

Vad är kultur?

Traditionellt brukar kultur referera till ett gemensamt mönster för en grupp människor. Ofta uttrycks detta gemensamma i konst, musik, teater, dans, film, design, mat och arkitektur.

Men kultur är inte bara något som är knutet till nationaliteter och folkgrupper. Om man zoomar in lite kan man upptäcka kulturer lite här och var. Kanske har du och dina vänner en gemensam kultur – även om ni kallar det för ”en jargong”.

Kultur ur ett användarperspektiv

När man pratar om kultur ur ett användarperspektiv försöker man ringa in ett gemensamt klimat som råder bland tjänstens intressenter. Ofta kan det vara en företagskultur, eller något som är gemensamt för en bransch.

Att designa för rätt kultur

På en bank råder troligtvis en annan kultur än på en rockfestival. Därför bör till exempel hemsidorna till dessa två se ordentligt olika ut.

Dock handlar det om mer än att använda Times på banksidan och Iron Maiden-typsnittet på rockfestivalen. Man måste ha fokus på helheten.

Kulturen ska (i största möjliga mån) genomsyra hela tänket. Allt från hur språkbruk, färg, form och innehåll brukar vara – till vilken typ av enhet som de flesta använder.

Det första man ska göra är att identifiera kulturen. Lyssna av och tänk utanför ramarna. Försök sedan ta reda på vad som definierar intressenterna i det aktuella projektet.