Flowbee – användbarhet är inte allt

UX-design handlar inte bara om användbarhet, utan är en balansakt mellan flera saker. En bra illustration som ofta används för att visa detta är The User Experience Honeycomb. Den visar hur användbarhet bara är en del i en värdefull produkt.

The User Experience Honeycomb

The User Experience Honeycomb

Här följer en kort genomgång av de olika delarna. För mer information rekommenderar jag att läsa detta eller detta.

Useful (Syfte)
Fyller produkten ett syfte?

Desirable (Åtråvärdhet)
Är produkten någonting jag vill ha?

Accessible (Tillgänglighet)
Är den möjlig att använda, oavsett mina fysiska förutsättningar?

Credible (Trovärdighet)
Litar jag på produkten och dess tillverkare? Känns det seriöst?

Findable (Sökbarhet)
Kan jag hitta det jag söker?

Usable (Användbarhet)
Hur enkel är produkten att använda? Vet jag vad jag ska göra och hur man gör det? Är resultatet av mina handlingar det förväntade?

Denna modell kan användas på många sätt. Man kan se och testa varje del enskilt, men också se hur alla måste uppfyllas för att skapa en värdefull produkt.

Så är inte alltid fallet.

Flowbee – användbar, men värdelös

I slutet av 80–talet lanserades Flowbee, ett eldrivet dammsugarmunstycke gjorda för att klippa håret. Tänk dig en hårtrimmer som man monterar på en dammsugarslang. När man klipper sig sugs håravfallet upp direkt i dammsugaren.

Flowbee används av en användare.

Flowbee används av en användare.

Användbart? Jajamen!
Smart? Jovars.
Lyckat? Eh, nej.

Problemet med denna produkt var att man enbart hade fokuserat på funktion och användarbarhet. Man hade helt missat om någon ville ha produkten, eller om den kändes trovärdig.

Flowbee gjordes snart till åtlöje och används numera som ett varnande exempel på det faktum att användarbarhet inte är allt.