Digitala infödingar höjer kraven

Jag är född i mitten av 80-talet. När jag växte upp började det talas om Internet, ett slags globalt informationsnät som framförallt skulle göra att vi aldrig mer öppnade de hopplöst föråldrade uppslagsverken i papper.

jag tillhör generationen som använde Altavista, Lunarstorm och chattade under löjliga pseudonymer på Aftonbladets hemsida.

Jag är vad man kan kalla en digital immigrant.

De digitala infödingarna

Begreppen digital inföding (digital native på engelska) och digital immigrant syftar till när vi på allvar började konsumera modern teknik och framförallt – internet.

Digitala infödingar är de som växte upp med tekniken nära till hands. De har inte levt i en värld utan internet.

Höga krav och korta stubiner

UX Magazine publicerade en artikel där man sammanfattade en undersökning gjord på den nya generationen. Sammanfattningen är kanske inte helt förvånande om man har örat mot marken. Men ett par saker kan ändå vara värda att tänka på.

Facebook är favoriten

De allra flesta ungas favoritsajt är Facebook. Vad som är värt att tänka på här är att Facebook blir normalen. Facebook är standard för hur en sajt ska fungera, vilken uptime den ska ha och hur snabb den ska vara. När Facebook ligger nere är det så ovanligt att det blir en världsnyhet.

Den nya generationen, däremot, är inte särskilt imponerad av Facebook. Man diskuterar inte hur fantastiskt det är att man i princip har 100% uptime, för det är ”så det ska vara”.

En sajt som är långsammare, svårare att använda eller sämre på något sätt kommer att upplevas som dålig.

Lägre tålamod

Stora och stabila tjänster som Facebook och Google är vardagsmat. Den yngre generationen bryr sig inte om hur tekniken och tjänsterna fungerar i samma utsträckning som äldre teknikanvändare.

När internet var nytt och spännande var det säkerligen spännande att (på en enkel nivå) ta reda på hur det fungerade och hängde ihop. Vad hände när vi satte på vårt 56k-modem och kopplade upp oss mot omvärlden?

Nu är det vardagsmat och inget man tänker på. Därför har man också väldigt lite tålamod och förståelse för tekniskt strul. Om en app eller hemsida inte fungerar som förväntat provar man något annat.

UX för digitala infödingar

Att skapa bra användarupplevelser för den yngre generationen ställer högre krav. Manualer kommer inte att läsas, utan produkterna måste vara självförklarande och intuitiva. Man måste också hålla saker enkelt för att inte tappa deras uppmärksamhet. Av samma anledning ska man också försöka använda mindre text och fler bilder.