”Hur använder jag Hangout?”

Google Hangout (bilden är lånad härifrån)

Google Hangout (bilden är lånad härifrån)

Min far var på besök hos oss förra helgen. Han är en person som ibland brottas med tekniken – han hänger med, men ibland kan det vara lite stressigt. Pappa är dock nyfiken på ny teknik.

Vi bor inte i samma stad, men försöker ändå hålla kontakten. Bland annat har vi kört FaceTime från hans iPad, vilket har fungerat ganska bra.

Pappas mobil är en Android-lur. Där har man klämt ihop SMS med Google Hangout (jag tror att det är ungefär som med SMS och iMessages på iPhone). Detta gör att när jag skickar ett SMS till pappa så får han ett meddelande i Hangout.

Det bör tilläggas att han är en person som vill ha allt (och alla begrepp) klart för sig innan han börjar använda någonting. Jag hade till exempel stora problem att förklara vad en blogg var för något ( ”Är det en dagbok på internet? Fast som man kan skriva vad man vill i?”). 

En dag frågade han mig en sak:

– ”Hur använder jag Hangout?”

Jag förstod inte riktigt vad han menade och bad att han skulle förklara. Då tog han upp sin telefon. I den hade han fått ett meddelande från min bror. När han öppnade Hangout för att läsa meddelandet visades en typisk meddelandeapp-vy, med vänster– och högerställda pratbubblor och ett textinmatningsfält.

Där körde han fast.

Klickbara pratbubblor

Min bror hade skickat meddelandet ”Hej!” till pappa. Appen visades således en liten bild på minbror, tillsammans med en pratbubbla som löd ”Hej!”.

Istället för att klicka på textinmatningen för att skriva ett eget meddelande, klickade han på själva pratbubblan med texten. Och här kommer det intressanta – pratbubblan gav ifrån sig respons på klicket.

hangout-message

Det visade sig att när man klickar på pratbubblan blir den mörkare, alltså ett active state. Men därefter händer inget. Det är som att klicka på en länk utan att någonting händer.

Senare ska det visa sig att man kan hålla fingret nedtryckt en stund för att kopiera textmeddelandet. Detta är dock inte helt självklart.

Det som är intressant är hur min pappa tänker. Han har fått ett meddelande, som han vill svara på. Han tänker sig att han ska svara på just det meddelandet och trycker därför på det.

Otydlig textinmatning

När jag ber pappa att istället klicka på textrutan kan han inte hitta den.

Inmatningsfältet består av en helvit rektangel med den ljusgrå texten ”Send a message”. Den är ett exempel på Flat UI och går helt i linje med Googles övriga design. Det är rent och snyggt.

Men jag tänker ändå att man hade kunnat göra det lite enklare att förstå.

Den vänstra bilden är en skärmdump från Google Hangout. I den högra har jag gjort textinmatningen tydligare.

Den vänstra bilden är en skärmdump från Google Hangout. I den högra har jag gjort textinmatningen tydligare.

I denna bild har jag gjort det tydligare att det vita fältet är en textruta. Dessutom har jag förstärkt texten genom att förklara att man ska klicka här för att skriva.

Sammanfattning

Detta är långt ifrån någon empirisk undersökning, utan snarare en observation från vardagen. Google Hangout har en hel uppsjö med användare och uppenbarligen verkar de flesta kunna skicka meddelanden till varandra.

Det är dock intressant att se hur problem kan uppstå när personer som är mindre vana ska anamma tekniken.