Tillgänglighet på webben

Onsdagen den 15 oktober höll Siteimprove eventet ”En Blick Mot Framtiden – Tillgänglighet på Webben 2015”. Tillgänglighet är ett av deras tjänsteområden – och ett område vars gospel behöver spridas ytterligare.

Idag har var femte person någon form av funktionsnedsättning som försvårar arbetet med digitala verktyg. Ändå är den generella kunskapen om tillgänglighetsanpassning väldigt låg.

Det som gör detta arbete speciellt är bristen på helautomatiska tester. Det är inte bara att uppfylla en checklista, vars kriterier garanterar god tillgänglighet. Ta alt-taggen på bilder som exempel. En av anledningarna till att den finns är för att så kallade ”screen readers” ska kunna förklara för personer med nedsatt syn vad en bild föreställer. Genom verktyg som W3Cs Markup Validation Service kan man säkerställa att sådana taggar finns, men aldrig om deras innehåll är bra. Här följer ett exempel på en bildtagg som passerar:

<img src="picture.png" alt="Picture" />

Hur lätt är det för en synskadad person att föreställa sig vad den bilden handlar om?

Tillgänglig webb handlar om jämställdhet

En sak som slog mig var den syn vi ibland har på personer med funktionsnedsättning. Ofta kan man tänka att en person som sitter i rullstol är skadad. Ungefär som att man har brutit ett ben, fast annorlunda. Problemet är bara att en person som har skadat sig ofta blir frisk efter ett tag. En person som är rullstolsburen kanske är det hela livet. Det blir en del av den persons vardag och inget temporärt.

Ståupkomikern Jesper Odelberg är rullstolsburen. Han sa något väldigt tänkvärt:

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en jämställdsreform, inte en sjukvårdsreform

Att bygga webbplatser som är obrukbara för funktionshindrade bör ses som diskriminering i ett modernt samhälle. Speciellt när allt större del av vår vardag sker online.

Alla behöver hjälpmedel

Per Lannerö från E-delegationen höll ett pedagogiskt föredrag med focus på WCAG 2.0. Han lyfte en intressant tanke; nämligen att alla har någon form av funktionshinder ibland. Kanske är det så soligt ute att vi inte kan se vår mobilskärm. Kanske vi är stressade eller bara har en dålig dag.

Alla behöver hjälpmedel för att fungera i vardagen.

Fredrik Ahlkvist är tillgänglighetscoach och själv synskadad. Han genomförde en mycket intressant demonstration av när han surfade på en webbplats med hjälp av screenreadern JAWS. Det gav en bra inblick i hur det kan vara att surfa utan syn. Det som fastnade mest var hans syn på sitt eget handikapp – och hur vi alla har behov av hjälpmedel.

Jag vet inte om ni har erfarenhet av att umgås med folk som ser – men de behöver en massa hjälpmedel. Bildskärmar, lampor och fönster. Men det får vi leva med.

Ökad tillgänglighet för alla

Per Lannerö från E-delegationen höll ett pedagogiskt föredrag med focus på WCAG 2.0. Vad som fastnade här var idén om att lösningar som hjälper personer med funktionsnedsättning kan vara den bästa lösningen, även för andra personer. Som exempel tog han engreppsblandaren. En engreppsblandare är den typ av ”vattenkran” där man kan reglera tryck och värme med en spak. Förr i tiden var det vanligare med två rattar – en för kallt och en för varmt vatten. Engreppsblandaren togs fram för att handikappade lättare skulle kunna reglera vattnet. Genom den hittade man en lösning som faktiskt var lättare för alla att använda och idag är det snarare en standard.

Genom att tänka i nya banor, med fokus på tillgänglighet, kan nya lösningar uppstå som är bättre för alla.

EDIT: Siteimprove har nu lagt upp alla föreläsningar på webben. De hittar ni här.