InVision gör användarna medvetna om vad de tar bort

InVision är en populär webbapplikation som användas för att skapa klickbara prototyper utifrån designskisser. I programmet kan man skapa olika projekt och däri ladda upp de designskisser som ska utgöra den klickbara prototypen. Sedan kan man knyta ihop dem genom att definiera länkade ytor i respektive designskiss.

Häromdagen slog det mig hur snygg deras lösning var för att ta bort ett helt projekt. När man vanligtvis väljer att ta bort någonting i ett program brukar det dyka upp en enkel dialogruta som bekräftar vårt val – om vi har tur.

När jag väljer att ta bort ett projekt i InVision möts jag av följande dialogruta.

En dialogruta i InVision som visas när jag försöker ta bort ett projekt

InVision kräver att jag själv kryssar i – och därmed bekräftar – konsekvenserna av mitt handlande.

 

Dialogrutan listar ett antal punkter som blir konsekvensen av mitt handlande. Punkterna har gjorts om till klickbara checkboxar. Endast genom att bocka för alla punkter kan jag trycka på delete-knappen. På så sätt tvingas jag att läsa igenom vad som står och undviker därigenom förhastade knapptryck.