Visuella notifikationer i din Mac

Jag har tidigare skrivit om Siteimproves seminarie om tillgänglighet på webben, där man bland annat berättade om engreppsblandarens uppkomst. Engreppsblandaren designades för att personer med funktionsnedsättning skulle få det lättare att använda kranen.

Och det blev bättre – för alla.

Att designa för god tillgänglighet och därigenom erhålla en bättre användarupplevelse för alla är ett intressant synsätt. Jag använder själv tillgänglighetsanpassningar på min dator, för att förenkla arbetet.

Visuella notifikationer

Jag har en vän som heter Erik. Vi har både pluggat och jobbat ihop. En dag när han jobbade (och jag tittade på) märkte jag något häftigt. Istället för att ett notifikationsljud spelades upp när något ”fel” inträffade på datorn, så blinkade skärmen till.

Erik hade hittat en funktion på sin Mac som förstärkte notifikationerna visuellt. Denna funktion finns under fliken ”Tillgänglighet” under systeminställningarna i OSX och är tänkt som ett hjälpmedel för hörselskadade.

En dialogruta för hur man ställer in visuella notifikationer på din Mac

På din Mac kan du ställa in visuella notifikationer, vilket kan underlätta ditt arbete.

Men det är en funktion som kan hjälpa alla.

Alla har funktionsnedsättningar

Att designa för god tillgänglighet är bra för alla. Saken är ju den att vi alla kan drabbas av någon form av funktionsnedsättning, som försvårar vårt arbete. Det kan vara solljus på skärmen som gör det svårare att se. Eller så sitter vi på ett café och jobbar. Eller lyssnar på musik.

Yttre omständigheter som dessa försvårar vårt ljudupptagningsförmåga, varpå en tydlig visuell notifikation gör det enklare för oss. Skärmen har man ju redan ögonen på medan ett ljud lätt kan dränkas.

Att jag inte upptäckte inställningen själv beror just på att det var en ”tillgänglighetsinställning”. Jag har aldrig bemödat mig med att kolla in de inställningarna på min dator, eftersom jag tänker att jag inte behöver den hjälpen.

Nu kör jag själv med samma inställning på min dator.