Ett återbesök till exjobbet

Häromdagen städade jag ur bokhyllan och upptäckte ett utkast till mitt exjobb från Uppsala universitet. Titeln var Visualizing courses och handlade om hur man skulle kunna presentera kurser inom mitt program (civ.ing. i Informationsteknologi) på ett tydligt och överskådligt sätt.

Bakgrunden

Den andel studenter som genomför sin utbildning på avsatt tid (5 år) är försvinnande få. Studentengagemang, svåra tentor, kalas och annat gör att det ofta tar längre tid än så. I och med detta är det också meningslöst att koppla kurser till specifika årskurser.

En civilingenjörsutbildning vid Uppsala universitet får man givet att man har läst kurser av tillräckligt många poäng, samt att de ska vara av en viss kunskapsnivå och (eller) av en viss typ. Inom vår utbildning talade man exempelvis om ”mattepoäng” och ”teknikpoäng”. Det fanns också obligatoriska kurser som krävdes för att nå en examen.

Arbetet

Mitt arbete gick i stort ut på att ta fram visualiseringar som kunde beskriva var man befann sig i sin utbildning, vad man hade kvar – och vägen till examen.

En idé var att utforma kursplanen som en tunnelbanekarta. Varje linje representerade en inrikting och varje station en kurs. Ändhållplatsen var examen.

En idé var att utforma kursplanen som en tunnelbanekarta. Varje linje representerade en inrikting och varje station en kurs. Ändhållplatsen var examen.

Utöver detta byggde jag en enkel prototyp i Zend (ett MVC-ramverk i PHP) där man kunde mata in kurser, behörigheter, lärare och på så vis bygga en enkel kursplan.

Lärdomar

Som metodik använde jag något man kan kalla resultatinriktad design (result-oriented design) för att ta fram prototyperna. Ett annat ord för metoden är också Genius Design, vilket enkelt förklarat att man bygger sin produkt utan inblick från användarna. Fördelen med detta är att man kan producera med maxfart. Nackdelen är given – ingen inblandning från användarna.

Min motivering var att det gick snabbare att nå en prototyp med resultatinriktad design, vilket givetvis var sant. Men att jobba användarcentrerat är inte ett binärt arbetssätt. Man kan utforma tester hur man vill, så länge man får feedback. Det behöver inte kosta mycket tid att utföra enklare användartester.

De som brukar jobba med resultatinriktad design har ofta en gemensam idol – Steve Jobs. Han var en person som förespråkade att inte blanda in användarfeedback i utformningen av nya produkter. Steve Jobs  var också en unik person och visionär som, tillsammans med sitt team, utvecklade fantastiska produkter. För han fungerade det mycket bra att arbeta på det sättet.

Till dig som är designer och läser detta; du är varken Steve Jobs eller Jonathan Ive. Jobba användarcentrerat!

Resultat

Resultatet av exjobbet var lyckat. För egen del fick jag mycket MDI-teori innanför bältet. Uppdragsgivaren, Institutet för informationsteknologi var så nöjda att man frågade mitt dåvarande företag Webbgaraget att utveckla en körbar prototyp till nästa termin. Tyvärr var inte prislappen vad man hade förväntat sig och beslöt att utveckla den själv.

Jag väntar fortfarande på resultatet.

Om du är intresserad kan du ladda ner arbetet här.