The Accessibility Project gör tillgänglighet på webben enklare

The Accessibility Project har som mål att göra tillgänglighet på webben enklare. Kraven på  ökad tillgänglighet kommer troligtvis att vara en av årets utmaningar för många webbplatser, mycket tack vare den nya lag som började gälla den första januari i år. Därför är The Accesibility Project ett välkommet initiativ.

Att på ett inbjudande och enkelt sätt svara på den generellt låga kunskapsnivån om tillgänglighet är ett bra grepp. Min uppfattning (från möten och seminarier) är att man är lite rädd för att ge sig in i det här området, inte minst finns rädslan för att göra fel.

The Accessibility Project är uppbyggd kring ett antal principer, där en svarar mot just rädslan att göra bort sig. Man ska vara förlåtande och uppmuntrande och ha förståelse för att tillgänglighet på webben är svårt.

Projektet är uppbyggt kring och drivs av en comminuty. På deras webbplats, a11yproject.com, publiceras artiklar om bästa praxis för att utveckla med tillgänglighet i åtanke, checklistor och andra verktyg för tillgänglighetsanpassning.

Spana in projektet här!