Det här är inte UX

Folk verkar tro att UX-design är ett sätt att förvandla produkter som suger – till såna som inte gör det – enbart genom mer resurser till produktdesignen.

Citatet är Chris Faheys, UX-designer från byrån Behaviour Design. Det han säger stämmer väl överens med min bild av hur många uppfattar UX-design. Det är inte sällan jag hör folk säga ”jag skulle behöva lite UX här”, när de troligen behöver hjälp med interaktionsdesign eller visuell design.

Det finns en hel del missförstånd kring begreppet. Här är några av dem.

UX-design är inte gränssnittsdesign

Men design av gränssnitt är en del av UX-design. Dock berör gränssnittsdesign enbart det användaren ser på skärmen – knappar, innehåll, bilder. Gränssnittet är en del av användarupplevelsen – och en viktig sådan – men UX berör mycket mer än så.

Att bara skapa ett gränssnitt är ingen garant för att man svarar på användarnas behov, vad de vill ha, vad de behöver, eller vilka särskilda behov de har. För att nå sådana mål krävs djupare efterforskning.

UX-design är inte enbart för det digitala

Alla produkter som ska användas av någon ger en användarupplevelse. Det kan vara en hammare, en skärbräda eller en cykel.

Personer har arbetat med UX-design långt innan det blev ett modeord i IT-branschen, men då kallade man det bara för ”design”. Så länge de produkter man skapar har användare – och så länge man tagit hänsyn till och reagerat på dessa – har man arbetat med UX-design i någon form.

UX-design är inte användbarhet

Att en produkt är lätt att använda garanterar inte en bra användarupplevelse. Du kan skapa en produkt som är hur lätt som helst att använda. Men vad händer om den inte fyller något syfte. Eller om helt enkelt ingen vill ha den.

Jag skrev i ett tidigare inlägg om Flowbee, en väldigt lättanvänd produkt. Men också en total flopp eftersom ingen ville ha den.

UX-design handlar om helheten, sett ur användarens perspektiv. I mitt yrkesliv har UX blivit lite som en verktygslåda, där man får använda olika verktyg vid olika tillfällen.