Ta kontroll över din presentation

Även om få skulle erkänna det är många av dagens IT-organisationer toppstyrda. Ibland kännas det som att beslut fattas högt uppe bland molnen, där mellanchefer blir budbärare mellan leveransteam och chefer. I en sån miljö är det inte alltid lätt att göra sig hörd – därför måste man vara väl förberedd när tillfälle ges.

När UX-teamet arbetar för att ta fram hur en produkt ska se ut och fungera, kan det ofta mynna ut i en skiss eller prototyp. Denna presenteras för ledningen under hastiga former och beslut fattas lika fort. Vad man då riskerar att glömmas bort  är det bakomliggande arbetet. Vi vet att något som lämnar en UX-designers skrivbord sällan är skjutet från höften. Vad som ser ut som en enkel skiss, kan i själva verket vara resultatet av ett gediget arbete med användartester, webbplatsanalys och arbete mot etablerade KPI:er.

Det finns ett motiv bakom det vi gör. Och det är vårt jobb att förmedla det.

Presentation

Jag har suttit med i mängder av möten där (exempelvis) en designskiss har presenterats med – tystnad. En tystnad som säger ”vi vet inte riktigt vad vi håller på med, utan vi tryckte på slumpgeneratorn och fick fram det här”.

Om man gör så, att man bara presenterar sitt arbete med orden ”vad tycks?”, eller ”vi tycker att det ska se ut så här”, då reducerar man både sig själv och sitt arbete. Ledningen tror att du har hittat på, lite på måfå sådär. Att det lika gärna skulle kunna se ut på något annat sätt. Det blir lätt att avfärda utifrån estetiska preferenser, eftersom du inte har mer kött på benen. Det finns några punkter att ta med sig när man presenterar sitt, väl underbyggda och genomarbetade, designförslag.

  • Ta bort dig själv ur ekvationen
    För det första – bra design handlar om användaren. Vi bygger något åt våra användare, som de ska använda. Därför ska designbeslut grundas i dem.  Om du har en allt för stark vision kring hur något ska se ut så kommer designen inte att handla om användarna – utan om dig. Och då är du ingen designer. Du är en konstnär. På samma sätt fungerar det om du presenterar saker med ”JAG tycker att det ska se ut såhär”. Dina beslut behöver en bättre grund än så. Annars kommer du alltid att presentera din personliga åsikt, oavsett hur erfaren du är inom ditt yrke. Och din chefs personliga åsikt kommer att väga tyngre.
  • Motivera och återkoppla
    Troligtvis finns det mål och KPI:er uppsatta av just ledningen. Knyt upp din presentation kring dessa. Låt deras egna ord motivera varför ni har landat där ni har gjort. Stötta er design med riktig användardata. Visa att just er idé kommer att landa närmast det mål som ledningen själva har satt upp.
  • Armbåga dig in på mötet
    Det är ingen ovanlighet att du inte själv får presentera ditt förslag för de som ska fatta beslut. Istället kommer det att få gå vägen via mellanchefer . Detta kan vara problematiskt om det utvecklas till någon sorts visklek, där du inte vet vad som sagts. Det kan vara frustrerande att höra att man valt en annan väg, utan att veta om beslutsfattarna har haft alla kort på borden. Men det är en del av vardagen. Försök alltid att få närvara vid möten. Om det inte är möjligt måste du först övertyga din närmaste chef så att hen tycker att det är en bra idé.

Feedback

När man får feedback kan man också tänka på några saker. I min vardag är det inte ovanligt att feedback kommer i konkreta och detaljerade krav, i stil med att ”den där knappen ska vara blå”. Försök att skapa dig spelutrymme genom att ta reda på vad man egentligen vill. Är målästtningen verkligen att den ska ha en viss färg – eller att den ska konvertera? Hjälp ledningen att bli bättre beställare. Men gör det på ett ödmjukt sätt.