Tre insikter från Code Night #6

Den 15 september anordnades Code Night #6 av IDG. Den ursprungliga tanken är att låta personer nätverka och utbyta idéer kring programmering. Men den här gången hölls det med undertiteln ”UX är målet” – och då kunde jag inte låta bli att gå dit.

Det känns kul att ämnet väckte en nyfikenhet bland besökarna. Inför denna gång hade man valt att flytta Code Night till större lokaler, men tidigt kändes de nya lokalerna också för små.

Förutom workshops och poddinspelning fanns tre talare inbokade. Dessa var Gail Johnsson (HiQ), Johan Öbrink och Mimmi Torneus (iTeam) och Vladimir Koller (CGI). Alla tre föreläsningar var ganska grundläggande, vilket jag tycker var bra. Det väcker en nyfikenhet och skapar en inbjudande känsla kring UX-området.

I grova drag pratade man om hur man arbetar, hur man borde arbeta och hur man har arbetat i specifika case. Från dessa föredrag snappade jag upp tre saker som jag tar med mig.

Personas är överskattade

Under iTeams föredrag, som handlade om hur man borde arbeta med UX, lyftes frågan om personas. Hur arbetade man med dessa?

Svaret blev att man allt mer sällan gjorde det, eftersom man riskerar att bli för bekväm. Det är en intressant reflektion som jag kommer att ta med mig.

I inledningen av många projekt skapas personas, vilket kan vara ett bra sätt att kartlägga sin målgrupp och deras behov. Men dessa bör främst användas i en övergripande och inledande fas. En fälla man inte vill hamna i är att man undviker att träffa riktiga användare och istället tänker ”Hm, undra hur Petige Peter hade tänkt kring den här funktionen?”. När man gör den genvägen är risken stor att man istället talar om sig själv.

Riktiga användare är alltid viktigast – och ger alltid bättre svar.

En UX-designer måste hålla balansen

Vladimir Koller från CGI berättade om ett case där de byggde ett ärendehanteringssystem åt Trafikverket och Stockholms stad. Där lyfte han fram vikten av att hålla balansen mellan användarnas önskemål och de krav som ställs på projektet. Just ordet balans är ett bra ord att han med sig som UX-designer. Själv arbetar jag i en miljö med mängder av olika intressen och stakeholders. Ibland förväntas man enbart driva användarnas frågor. Jag tror däremot att jag isåfall skulle bli ytterligare en kraft som drar åt något annat håll än de andra. Jag har märkt att det är mer fruktbart at lyfta in de övrigas frågor (och ibland ta ägarskap kring dem) i vår idé.

En smart UX-designer håller balansen i projektet.

En gemensam målbild

I IT-projekt är det lätt att man hamnar i ett oagilt arbetssätt, trots att man kommit överens om att inte göra så. En konceptgrupp samlar in organisationens mål och skapar en idé. Den idén kommuniceras genom underlag, i form av skisser och wireframes.

För utvecklarna blir det istället detta underlag som är målet, istället för den gemensamma. Istället för att bygga idén, så bygger man en kopia av den. Idag finns det fortfarande organisationer där designers skickar skisser till utvecklarna i samma kontor, som om de befann sig i en annan tidzon.

En gemensam och tydlig målbild, som kommunicerats till alla, är grunden i ett lyckat projekt.

Personligen hoppas jag på fler Code Nights, där man har fokus på användarna. Nästa gång kommer det att handla om att optimera prestanda, vilket faktiskt är en viktig del om man inte vill tappa användare. Vi kanske ses då!