The Long Wow

Inom användarcentrerad design pratar man ofta om hur användare ska fångas in och hur det kan generera konvertering. Främst sker detta utifrån ett affärsperspektiv där besökare guidas genom produkter, varukorgar och köpknappar.

Att göra en tjänst användarvänlig är viktigt för nya besökare. Men man ska inte heller glömma bort de trogna och återkommande besökarna. Idag är det exempelvis vanligt att e-handelstjänster har funktioner för att skapa profiler och logga in. Det görs inte enbart för att låta besökare undgå att ange samma adressuppgifter vid varje köptillfälle. Snarare handlar det om affärsnytta, då man kan följa kunders beteenden och därigenom göra riktade utskick.

Även andra tjänster och plattformar har ett behov av återkommande besökare. Se bara på Facebook och Instagram. Där har det blivit ett ryggmärgsbeteende att göra återbesök – gärna flera gånger per dag.

Det finns många sätt att knyta långvariga band till sina besökare. Ett intressant tillvägagångssätt är ”The Long Wow” (eller ”Den långa ’wow’-upplevelsen”, som en halvdan översättning lyder).

Vad är The Long Wow?

Enkelt förklarat handlar begreppet om att befintliga saker får nytt liv tack vare nya funktioner. Genom att kontinuerligt uppdatera en tjänst med ny funktionalitet kan man återväcka ”wow”-känslan, som annars bara uppstår första gången man använder den.

I och med digitala tjänster som mobil– eller webbappar är det enklare att introducera nya upplevelser inom ramen för plattformen.

Hälsoapparna

Ett vanligt exempel på The Long Wow är Nike+ iPod Sports Kit. I ett samarbete mellan Apple och Nike togs en sensor fram som kan kunde stoppa i sin löparsko. I princip handlade det om en stegräknare som skickade data till en iPod, eller  iPhone.

Fördelen med här upplägget var att man nu kunde bygga flera digitala tjänster och funktioner kring detta. Man kunde spara sina resultat, sätta upp mål eller tävla mot andra. Onlinetjänster som Shapelink hade stöd för Nike+, vilket förlängde livslängden och förhöjde upplevelsen.

I kontrast till detta finns den vanliga stegräknaren. Den är stabil och fungerar. Men det är samma sak hela tiden. Själva stegräknaren blir inte rolig att använda.

I och med iOS8 släppte Apple den egna appen Health. Här finns exempelvis vanliga stegräknarfunktioner. Min gissning är att The Long Wow är en av anledningarna till att man har väntat med att släppa Apple Watch. Deras klocka har ett stort hälsofokus och dryga ut och förnya upplevelsen från appen Health.

The Long Wow är en strategi

The Long Wow är att systematiskt imponera på dina användare. Det är en strategi som kräver god kunskap om sina användare och sin digitala plattform. Men det kräver också att man lyckas förutspå och tillgodose nya behov hos kunder. Gärna innan de själva vet om det.

 Genom att kombinera användaranalyser med en långsiktig vision i flera steg, får man en god grund för att bygga en plattform som fångar användarna – gång på gång.