Empathize

Under 1700-talets Frankrike var offentliga avrättningar en underhållningsform som samlade många invånare. De brottslingar med lyckan att tillhöra överklassen kunde muta till sig en avrättning i form av halshuggning eller hängning, medan underklassens dödsdömda brottslingar vanligen straffades genom att kroppens armar och ben slets isär av oxar.

Under upplysningstiden humanitära anda föreslogs att alla personer som skulle avrättas, skulle göras så på ett likvärdigt och rättvist sätt som möjligt. Giljotinen designades med avsikten att göra avrättningen mer tillförlitlig, effektiv och mindre smärtsam, allt i enlighet med den nya tidens idéer om humanism, empati och mänskliga rättigheter. 

Även 1700-talets designers ville ”skapa en bättre värld”.

Tecknad bild på en giljotin