Slaget om lyssnarna

Frågor från förstagångsanvändaren

”Vad använder du den där till?”

Handtorken