InVision gör användarna medvetna om vad de tar bort