Vilken designmiss, Apple!

Lägg till bokmärken i Safari på iPad