Tillgänglighet är bra design

SVT flyttar samhällsinformationen till appen